Föreningens Styrelse

Ordförande:             Reine Gustafsson

Vice ordförande:      Michael Wolhardt

Sekreterare:             Karmena Jukic

Övriga ledamöter:   Margareta Hammarqvist

.                               Kjell Malmhäll

 

Suppleanter:            Per Mattsson

.                                Rein Kurdla

 

Kontakttelefon:        0703-81 77 01

 

Kassör:                      Jarmo Rehn

Telefon:                    0709-624 005

 

Till Jarmo vänder man sig vid frågor ang. hyror, inre reparationsfonden, lägenhetsintyg,

pantsättningar, överlåtelseavgifter, el-avgifter samt hyra av förråd och lokaler.