Källsortering

Föreningen har ännu inte infört källsortering av sopor.

I alla hus finns sopnedkast där sopor av allehanda slag slängs, vilket naturligtvis inte är miljövänligt.

Vårt mål är dock att anordna soprum, där sortering kan ske. Då kommer sopnedkasten att slopas.

Sopor 2 bilder