Parkering och garage

Föreningen förfogar över 57 garage och 140 p-platser, varav 58 med motorvärmare, samt 6 husvagnsplatser.

Till de få garagen finns för närvarande en lång kölista.

Vid önskemål att hyra p-plats, kontakta styrelsen. En månads uppsägning gäller.

Vid försäljning av bostaden övergår INTE p-platsen eller garaget till den nye ägaren.

P-förbud gäller på föreningens gårdar med undantag för i- och urlastning under 10 minuter. Behövs längre tid för speciella ändamål: kontakta styrelsen i förväg för erhållande av tillfälligt P-tillstånd.

Föreningen anlitar P-service som övervakar parkeringarna. Vid överträdelse utfärdas felparkeringsavgift.

P och G