Styrelsen

Ordförande: Anna Stattin-Sköld
Vice ordförande: Christina Meijer
Sekreterare: Bo Ragell
Övriga ledamöter: Margareta Hammarqvist
Sebastian Asplund
Suppleanter: Bengt Hultgren
Reine Gustafsson
 Kontakttelefon: 0703-81 77 01
Kassör: Jarmo Rehn
Telefon: 0709-62 40 05

Till Jarmo vänder man sig vid frågor ang. hyror, inre reparationsfonden, lägenhetsintyg, pantsättningar, överlåtelseavgifter, el-avgifter samt hyra av förråd och lokaler.

Möte